Dung dịch đánh bóng bước 2 3M 06064

  • Dung dịch đánh bóng cao cấp ( bước 2)
  • Được chế tạo để xóa đi vệt xoáy lông cừu và các lỗi nhỏ trên bề mặt sơn sau khi tiến hành đánh bóng bước 1 (bát phá)
  • Dễ sử dụng, làm sạch dễ dàng
  • Dễ dàng làm sạch.
  • Sử dụng kết hợp với máy đánh bóng và xốp đánh bóng bước 2  3M 05725 3M FOAM POLISHING PAD 8INCH 22CM (ĐEN)
error: Nội dung được bảo vệ !!